» مهدی سپهر

مهدی سپهر

مدرس صداسازی و آواز پاپ

متولد 1328- اهواز


- فارغ التحصیل مهندسی راه و ساختمان
سوابق هنری :

- خواننده ی اپرا به همراه ارکستر سمفونیک تهران از سال 1350 تا 1356

- خوانندگی" آفتاب و آب"(
آثاری از محمد بیگلری پور)به همراه ارکستر سمفونیک - 1366

- خوانندگی آثار ماندگاری چون : "بهار را صدا بزن" -" تصویر باغ " -" رودها و موجها"

- اجرا های متعدد در جشنواره های موسیقی .

- آهنگسازی و سرایش شعر علاوه بر خوانندگی .

بازدید از صفحه : 5465