» آموزش آواز و سلفژ
از هنرجویان متقاضی کلاس های آواز ، برای مشخص شدن توانا یی های حنجره - طنین و رنگ صدا و همچنین ارزیابی شنیداری ، در ابتدا تست گرفته می شود تا هنرجویانی که فاقد فاکتورهای اولیه برای خوانندگی می باشند و کلاس آواز برای آنها نتیجه ای نخواهد داشت ، از همان ابتدا تغییر رشته بدهند .
صداسازی و پرورش ادوات صوتی و بالابردن توانایی های شنیداریِ موسیقیاییِ گوش، از جمله مواردی است که در دوره ی اولِ آموزش ، چه در آواز موسیقی اصیل ایرانی و چه در آواز پاپ و کلاسیک در کلاس های آواز تمرین و تعلیم داده می شود.

  
عبدالله دوامی -محمودکریمی                    اقبال سلطان آذر

در کلاس های آواز موسیقی اصیل ایرانی، هنرجو پس از طی دوره ی صداسازی ،با تصانیف و ترانه های قدیمی موسیقی سنتی آشنا شده و به تمرین و اجرای آنها می پردازد . در این دوره تکنیک های مربوط به آواز موسیقی سنتی از جمله تحریر - غلت و ... نیز تمرین و آموزش داده می شود . در دوره های بالاتر ، هنرجو با ردیفِ آوازی و دستگاه های موسیقی آشنا شده و خواندن گوشه های آوازی موسیقی اصیل ایرانی را فرا می گیرد. این دوره شامل آموزش ردیف آوازی موسیقی عبدالله خان دوامی و طاهرزاده می باشد. (روش آموزش به صورت سینه به سینه می باشد .)

   

پیش نیاز کلاس های آموزش آواز کلاسیک سلفژ می باشد که به دو بخش عمده ی پارلاتی ( وزن خوانی ) و کانتاتی (صدا و وزن خوانی) می باشد . هنرجو پس از طی این دوره ها ، به خواندن آریا های معروف از اپراهای مختلف و همچنین لیدها و قطعات آوازی مختلف در حیطه ی موسیقی کلاسیک می پردازد .
در کلاس های آواز پاپ نیز صداسازی و سلفژ به عنوان پیش نیاز می باشد و هنرجو در ضمنِ دوره ی سلفژ به تمرین و اجرای ترانه های پاپ زیر نظر استاد مبادرت می ورزد . 
 بازدید از صفحه : 68562